Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Департаменти  →  Департамент комунальної власності м. Києва  →  Питання, що ставляться найчастіше

Питання, що ставляться найчастіше

 • На яких умовах можливо придбати акції господарського товариства, що належать територіальній громаді м. Києва?

Продаж акцій господарського товариства, що належать територіальній громаді м. Києва, здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону.

 • В чому полягає відмінність продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні від продажу об'єктів за конкурсом?

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну, а продаж за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу, шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж.

 • Які умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва (ОНБ)?

Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва (істотними умовами договору купівлі – продажу) є: - встановлення строку завершення будівництва ОНБ та заборона продажу об'єкта до моменту завершення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію (у разі продажу ОНБ під розбирання – строку розбирання); - забезпечення умов екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища; - можливість перепрофілювання об'єкта незавершеного будівництва.

 • Які Закони України та нормативні акти встановлюють правовий механізм приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва?

Процедура приватизації об’єктів комунальної власності щодо яких власником прийняте відповідне рішення здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 753/21066, Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04 1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 року за № 400/2840, інших нормативних документів у цій сфері відносин.

 • Хто затверджує переліки об’єктів, які підлягають приватизації, а також хто є ініціатором включення об’єктів до переліку?

Переліки об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації затверджує Київська міська рада. Рішенням Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва» затверджено відповідний перелік.

Включення здійснюється з ініціативи органу приватизації, уповноваженого органу управління чи потенційного покупця.

 • За рахунок яких коштів можуть бути придбані покупцями об'єкти малої приватизації?

Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи запозичених грошових коштів. Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів малої приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

 • Якими способами проводиться приватизація об’єктів малої приватизації?

Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється переважно конкурентними способами (шляхом продажу на аукціоні, продажу за конкурсом) та шляхом викупу.

 • Хто отримує право придбання об’єктів малої приватизації шляхом викупу?

Право придбання об'єктів шляхом викупу одержують орендарі приміщень, (будівель, споруд), якими за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна.

 • Хто може придбати об’єкт приватизації, який належить територіальній громаді міста Києва?

Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна". Цим же Законом України встановлюється перелік осіб, які не можуть бути покупцями, а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

органи державної влади;

працівники державних органів приватизації;

державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;

особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов'язаними особами таких осіб;

юридичні особи чи пов'язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов'язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Обов'язок довести відсутність вищезазначених ознак, покладається на покупця. Термін "контроль" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про акціонерні товариства", термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

 • Де оприлюднюється інформація про проведення аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності?

Інформація про проведення аукціону з продажу об’єкта, умови продажу та умови щодо участі в аукціоні публікується в газеті Київської міської ради «Хрещатик», додатково зазначена інформація, документи щодо об’єкту, фотографії розміщується на офіційному сайті Департаменту (http://gukv.gov.ua/виставлено на продаж/), а також на сайті організатора аукціону.

 • Що таке аукціон за методом зниження ціни?

Якщо об’єкти не продані на аукціоні, конкурсі на підвищення ціни вони можуть бути запропоновані до продажу на аукціоні за методом зниження ціни.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.»

Версiя для друку