Головна  →  Публічна інформація  →  Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

 

Відповідальний підрозділУправління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації

Організація доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація

У своїй діяльності Київська міська державна адміністрація беззаперечно дотримується принципів відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Аби забезпечити реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація, в структурі апарату КМДА створено управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації. Співробітники цього структурного підрозділу щодня приймають та опрацьовують десятки запитів на публічну інформацію, які надходять до Київської міської державної адміністрації.

 


 

Аби отримати публічну інформацію, розпорядником якої є КМДА, необхідно подати відповідний запит на інформацію.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Подаватися запити можуть в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

  • поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36, кім. 107 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
  • факсом – за номерами: (044) 202-71-18
  • телефоном – за номерами: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42;
  • електронною поштою – за адресою:  zapyt@kma.gov.ua 

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Аби спростити процедуру оформлення письмових запитів у Київській міській державній адміністрації було розроблено спеціальну форму для запиту.

Також було затверджено Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та надання відповідей на них.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 


 • Проекти нормативно-правових та інших актів

 Перелік відомостей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які належать до інформації з обмеженим доступом

• Оформлення запиту на інформацію

 Права осіб, передбачені Законом України "Про доступ до пулбічної інформації"

• Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та надання відповідей на них

• Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

• Звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації

• Нормативно-правова база

• Найбільш запитувані документи

• Інше

 Аналіз системи обліку публічної інформації

Версiя для друку