Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Департаменти  →  Департамент суспільних комунікацій  →  Управління з питань внутрішньої політики  →  Консультації з громадськістю  →  Рекомендації щодо взаємодії структурних підрозділів КМДА під час організації консультацій з громадськістю

Рекомендації щодо взаємодії структурних підрозділів КМДА під час організації консультацій з громадськістю

Захід

Строк

Відповідальний
підрозділ

Моніторинг дотримання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, нагадування структурним підрозділам КМДА (далі – фахові підрозділи) про заплановані публічні громадські обговорення (далі – обговорення)

Протягом року

Департамент суспільних комунікацій

 

Інформування Департаменту суспільних комунікацій про потребу у проведенні обговорення питання/проекту нормативно-правового акта з урахуванням річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та переліку питань, щодо яких проведення консультацій є обов’язковим (п. 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Порядок).

 

Фаховий підрозділ

Інформування в прийнятний спосіб (електронною поштою, письмове звернення, під час засідання) громадської ради при КМДА про заплановане публічне громадське обговорення і можливість подати пропозиції щодо його організації (заходів, строків, заінтересованих сторін тощо) (п. 8 Порядку та підпункт 2 п. 4 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі – Типове положення).

Після отримання відповідної інформації від фахового підрозділу

Департамент суспільних комунікацій

Підготовка з урахуванням пропозицій громадської ради пропозицій керівництву КМДА стосовно організації обговорення, зокрема щодо:

 • заходів, що можуть бути проведені в рамках обговорення (конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі з громадськістю, електронні консультації) (п. 13 Порядку);
 • заінтересованих сторін (соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів), яких необхідно залучити до процесу обговорення (абзац п’ятий п. 14 Порядку);
 • орієнтовних строків проведення обговорення (п. 18 Порядку);
 • утворення (у разі потреби) робочої групи для організаційного забезпечення проведення обговорення (абзац дванадцятий п. 14 Порядку);
 • затвердження (у разі потреби) плану заходів з організації та проведення обговорення (абзац четвертий п. 14 Порядку).

 

Фаховий підрозділ спільно з Департаментом суспільних комунікацій

 Підготовка інформаційного повідомлення про проведення обговорення, яке повинно містити (п. 15 Порядку):

 • найменування органу, який проводить обговорення;
 • питання або назву проекту акта, винесеного на обговорення;
 • додаткову інформацію про питання/проект акта;
 • варіанти вирішення питання;
 • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 • можливі наслідки проведення у життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 • спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • адресу, за якою прийматимуться письмові пропозиції та зауваження, строк і форму їх подання;
 • адресу і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;
 • прізвище, ім’я відповідального за проведення обговорення працівника фахового підрозділу органу;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

Після погодження питання проведення обговорення керівництвом КМДА

Фаховий підрозділ

Надання інформаційного повідомлення про проведення обговорення Департаменту суспільних комунікацій для оприлюднення на офіційному веб-сайті КМДА.

У разі проведення електронних консультацій надання разом з інформаційним повідомленням тексту проекту акта, винесеного на обговорення, та електронної адреси для надсилання пропозицій та зауважень (п. 17 Порядку).

 

Строк визначається з урахуванням запланованої дати початку обговорення (абзац перший п. 18 Порядку)

Департамент суспільних комунікацій

Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення обговорення (у разі проведення електронних консультацій – разом з відомостями, що до нього додаються) на офіційному веб-сайті КМДА (абзац шостий п. 14 Порядку) у рубриці «Новини» рубрика «Громадська рада».

Строк визначається з урахуванням запланованої дати початку обговорення (абзац перший п. 18 Порядку)

Департамент суспільних комунікацій

У разі проведення електронних консультацій оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення обговорення та проекту акта на офіційному веб-сайті КМДА (п. 16 та абзаци перший – третій п. 17 Порядку).

У день оприлюднення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті КМДА

Департамент суспільних комунікацій

Оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення обговорення в інший прийнятний спосіб, наприклад шляхом розміщення на спеціалізованих веб-сайтах для громадських об’єднань, опублікування у комунальних засобах масової інформації. (абзац шостий п. 14 Порядку).

У триденний строк після оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті КМДА

Департамент суспільних комунікацій

Надання громадській раді у прийнятний спосіб (електронною поштою, письмове звернення, під час засідання) інформаційного повідомлення про проведення обговорення, а також проекту нормативно-правового акта, винесеного на обговорення, інших інформаційно-аналітичних матеріалів (пункт 8 Порядку та підпункт 5 пункту 5 Типового положення).

У триденний строк після оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті КМДА

Департамент суспільних комунікацій

Надання представникам громадськості за їх зверненнями консультацій з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

Протягом строку проведення обговорення

Фаховий підрозділ

Організація проведення у рамках обговорення публічних заходів (конференції, форуми, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі з громадськістю) (п. 13 Порядку).

У встановлений керівництвом строк

Фаховий підрозділ

Надання громадській раді у прийнятний спосіб (електронною поштою, письмове звернення, під час засідання) інформації про запланований публічний захід та запрошення взяти у ньому участь.

Не пізніше ніж за три дні до проведення заходу

Департамент суспільних комунікацій

Ведення під час проведення публічних заходів протоколу, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження (абзац шостий п.19 Порядку).

Протягом публічного заходу

Фаховий підрозділ

Надання протоколу за результатами публічного заходу Департаменту суспільних комунікацій для оприлюднення на офіційному веб-сайті КМДА.

Не пізніше ніж за два тижні після проведення заходу

Фаховий підрозділ

Оприлюднення протоколу за результатами публічного заходу на офіційному веб-сайті КМДА (абзац сьомий п. 19 Порядку.)

Не пізніше ніж за два тижні після проведення заходу

Департамент суспільних комунікацій

Повідомлення фахового підрозділу про дату, час проведення засідання громадської ради, на якому передбачено розглянути проект нормативно-правового акта чи питання, винесене КМДА на обговорення.

У разі отримання відповідної інформації від громадської ради

Департамент суспільних комунікацій

Участь у засіданні громадської ради під час розгляду проекту нормативно-правового акта чи питання, винесеного органом на обговорення (абзац четвертий п. 14 Типового положення).

 

Фаховий підрозділ

Збір та узагальнення пропозицій і зауважень громадськості, що надходять поштою, у т. ч. електронною, а також через офіційний веб-сайт КМДА. У випадку отримання усних пропозицій та зауважень, у т. ч. висловлених по телефону, їх фіксація з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси (абзац третій – п’ятий п. 19 Порядку).

Протягом строку проведення обговорення

Фаховий підрозділ

Оприлюднення пропозицій і зауважень, що надходять на офіційний веб-сайт КМДА (абзац другий п. 19 Порядку).

У п’ятиденний строк після надходження пропозицій і зауважень

Департамент суспільних комунікацій

Направлення рішення громадської ради щодо проекту нормативно-правового акта чи питання, винесеного на обговорення, фаховому підрозділу для забезпечення його розгляду (абзац другий пункту 15 Типового положення).

У триденний строк після отримання рішення громадської ради

Департамент суспільних комунікацій

Вивчення та аналіз пропозицій і зауважень, що надійшли під час обговорення, у тому числі відповідного рішення громадської ради із залученням у разі потреби необхідних фахівців, голови (уповноваженого представника) громадської ради, забезпечення врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення (абзац перший п. 20 Порядку, абзац другий п. 15 Типового положення).

У десятиденний строк після закінчення обговорення

Фаховий підрозділ

Підготовка звіту за результатами проведеного обговорення (абзаци другий – восьмий п. 20 Порядку), який повинен містити:

 • найменування органу, який проводив обговорення;
 • зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 • інформацію про осіб (організації, заінтересовані сторони), що взяли участь в обговоренні;
 • інформацію про пропозиції, що надійшли до органу за результатами обговорення;
 • інформацію про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • інформацію про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Не пізніше ніж за два тижні після закінчення обговорення

Фаховий підрозділ

 Надання звіту за результатами проведеного обговорення Департаменту суспільних комунікацій для оприлюднення на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Не пізніше ніж за два тижні після закінчення обговорення

Фаховий підрозділ

Оприлюднення (у разі прийняття рішення) звіту за результатами проведеного обговорення на офіційному веб-сайті Київської міської державної адміністрації (п. 21 Порядку).

Не пізніше ніж за два тижні після закінчення обговорення

Департамент суспільних комунікацій

Оприлюднення звіту за результатами проведеного обговорення в інший прийнятний спосіб, наприклад шляхом розміщення на спеціалізованих веб-сайтах для громадських об’єднань, опублікування у комунальних засобах масової інформації (п. 21 Порядку).

У триденний строк після оприлюднення звіту на офіційному веб-сайті КМДА

Департамент суспільних комунікацій

Надання Департаменту суспільних комунікацій прийнятого рішення за результатами розгляду пропозицій громадської ради з відомостями про їх врахування або причини відхилення.

У триденний строк після прийняття рішення

Фаховий підрозділ

Надсилання громадській раді (листом за підписом керівника структурного підрозділу КМДА) інформації про рішення, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради з відомостями про їх врахування або причини відхилення (абзац третій п. 15 Типового положення).

У десятиденний строк після прийняття рішення

Департамент суспільних комунікацій

Версiя для друку