Стажування в Німечинні

 15 років успішної бізнес-співпраці

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформує про масштабний проект під назвою «Програма Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for Partnership with Germany», яку реалізує за дорученням Уряду Німеччини Німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ, в цьому році відзначає своє 15-річчя.

Програма є дієвим інструментом з розвитку зовнішньоекономічної діяльності українських – особливо малих та середніх – підприємств.

Учасниками Програми є керівники та менеджери українських підприємств, зацікавлених у встановленні та поглибленні економічних зв'язків з підприємствами Німеччини та іншими 18 країнами – партнерами Програми.

Програма включає 4-х тижневу бізнес-сесію в Німеччині, протягом якої українські бізнесмени знайомляться з економікою Німеччини, встановлюють контакти з німецькими компаніями, отримують знання і досвід, необхідні для успішної діяльності на ринках країн ЄС.

Програма «Fit for Partnership with Germany» реалізується в Україні з 2001 року. За цей час понад 1000 керівників скористалися можливостями Програми у Німеччині і зараз з успіхом реалізують отримані знання і навички для підвищення конкурентоспроможності своїх підприємств та виходу на нові ринки.

Це підтверджують зокрема результати моніторингу економічної ефективності Програми в цілому та економічної ефективності перебування українських бізнесменів у Німеччині, який щорічно проводиться на семінарах Follow-up.

Так, результати 2015 року показали, що:

  • більше 70% учасників Програми встановили або поглибили контакти з німецькими підприємствами та організаціями;
  • 89% учасників ініціювали після стажування зміни на своїх підприємствах;
  • 51% учасників зазначили зміни в особистій кар'єрі (підвищення в посаді, розширення кола повноважень та ін.);
  • ще 45% учасників є або власниками, або топ-менеджерами підприємств, для яких бізнес-сесія в рамках Програми - можливість швидкої та ефективної реалізації експортних стратегій.

Черговий моніторинг - Follow-up семінар - буде проведено 22 жовтня 2016 року в Києві для 130 керівників українських підприємств, що перебували у Німеччині на бізнес-сесіях у 2015-2016 роках в рамках Програми «Fit for Partnership with Germany».

В цілому, за 15 років існування Програма Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини «Fit for Partnership with Germany» внесла вагомий внесок у підвищення ефективності та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємств. 

Більше інформації на сайті.


 

15 років успішної бізнес-співпраці

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформує про масштабний проект під назвою «Програма Федерального міністерства економіки та енергетики «FitforPartnershipwithGermany», яку реалізує за дорученням Уряду Німеччини Німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ, в цьому році відзначає своє 15-річчя.

Програма націлена на стимулювання прямих економічних зв’язків між українськими та німецькими підприємствами. Вона реалізується в форматі 4-тижневих бізнес-сесій, що проходять в Німеччині. Під час сесій учасники поглиблюють свої компетенції в сфері здіснення експортно-імпортної діяльності на ринках ЄС, а також встановлюють ділові контакти з німецькими парнерами.

Серед країн-учасниць програми (у програмі крім України беруть участь ще 17 країн – Азербайджан Білорусь, В’єтнам, Грузія, Єгипет, ІндІя, Іран, Казахстан, Киргизія, Китай, Мексика, Молдова, Монголія, Росія, Туніс, Туркменія, Узбекистан) Україна займає одну з провідніх позицій. Це визначається не тільки кількісними, але також і якісними показниками. Так за результатами останнього щорічного моніторингу ефективності програми, що проводився у 2015 році, більше 70% керівників українських підприємств встановили або поглибили ділові зв’язки з німецькими компаніями і майже 90% ініціювали впровадження в своїх компаніях сучасних управлінських рішень і технологічних іновацій. Ці показники є одними з найвищих серед усіх країн-учасниць програми.

Значним досягненням проекту є створення в 17 регіонах України відкритих партнерських платформ, ядром яких є випускники програми – представники бізнес-кіл цих регіонів. Платформи – це відкриті майданчики для спілкування представників підприємств, бізнес-асоціацій, місцевих органів влади та всіх зацікавлених осіб та структур.

Метою діяльності платформ є сприяння регіональному і місцевому розвитку на основі нарощування експортно-імпортного потенціалу підприємств і налагодження прямих взаємовигідних контактів з зарубіжними партерами з використанням, зокрема, таких інструментів, як програма «Fit for Partnership with Germany».

Партнерські платформи є інноваційним інструментом, що будуються і розвиваються на основі філософії WIN-WIN співробітництва, сучасних принципів позитивного нетворкінгу 2.0 і відкритості. Україна стала першою і поки що єдиною серед країн-учасниць програми «Fit for Partnership with Germany», де створена і реально функціонує загальнонаціональна мережа таких партнерських платформ. Партнерські платформи відіграють надзвичайно важливу роль у реалізації проекту на території України. Саме на їх основі здіснюється залучення до участі в програмі регіональних підприємств, що прагнуть вийти на зовнішні ринки, а також попередня допрограмна підготовка учасників. Важливою функцією партнерських платформ є стимулювання співробітництва випускників програми різних років, налагодження взаємодії з місцевими діловими колами, органами влади і мисцевого самоврядування, розвиток горизонтальних контактів з випускниками інших країн-учасниць програми.

Визнанням цінності і перспективності цієї роботи стало проведення в Україні в червні 2016 року Першої Міжнародної конференції з вивчення українських ноу-хау та досвіду розвитку відкритих партнерських платформ, у якій взяли участь представники Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, керівники програми «Fit for Partnership with Germany». За результатами конференції було прийняте рішення про поширення українського підходу до розвитку партнерських платформ у інших країнах-учасницях програми.

Більше інформації про Програму та партнерські платформи на сайті.

Версiя для друку