Головна  →  Оголошення  →  8 лютого 2013

КМДА оголошує конкурс по залученню інвестора: встановлення (будівництво) атракціону "Колесо огляду" з супутніми об’єктами обслуговування біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку»

1.  Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (із змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.05.2012 № 764 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до встановлення (будівництва) атракціону "Колесо огляду" з супутніми об’єктами обслуговування біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку».

2.  Інформація про об’єкт інвестування:

2.1.  Об’єктом інвестування є встановлення (будівництво) атракціону «Колесо огляду» з супутніми об’єктами обслуговування біля Музею води на території Центрального парку культури та відпочинку із благоустроєм прилеглої території.

2.2.  Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,5 га (з врахуванням прилеглої території)

2.3.  Складові та техніко-економічні показники об'єкту інвестування:

№ п/п

Назва
(складова об’єкту інвестування)

Одиниця виміру

Кількість/ орієнтовна площа

Вартість за од/ м2

Загальна орієнтовна вартість, грн. (з ПДВ)

1.

Атракціон «Колесо огляду»

од.(компл.)

1

30 100 000

30 100 000

2.

Атракціон «Політ над Україною»

од.(компл.)

1

9 200 000

9 200 000

3.

Зона дитячого дозвілля з кафе

м2

550

16 500

9 075 000

4.

«Шатли»

од.(компл.)

3

250 000

750 000

5.

Кафе «Фрог»

м2

250

4 500

1 125 000

6.

Кафе з терасою

м2

380

4 500

1 710 000

7.

Кафе з оглядовим майданчиком

м2

200

4 500

900 000

Загальна орієнтовна вартість встановлення (будівництва) об’єкту, грн. (з ПДВ)

52 860 000
(у т. ч. ПДВ 8 810 000)

3. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

3.1.  Переможець конкурсу - Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі - Комісія) та затверджується розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

3.2.  Замовником підготовчих (передконкурсних) робіт є комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство»

3.3.  Замовником реалізації проекту (будівництва) є Центральний парк культури та відпочинку (далі - Замовник).

3.4.  Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектно-кошторисною документацією. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію не пізніше ніж через 6 місяців з дня укладання інвестиційного договору.

3.5.  На підставі затвердженої проектно-кошторисної документації протягом 30 днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.6.  Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і попадають в зону встановлення (будівництва), в установленому порядку демонтуються і за кошти інвестора створюються нові, необхідні для функціонування об’єкту інвестування та які в подальшому передаються до комунальної власності територіальної громади м. Києва у встановленому порядку.

3.7.  Після введення об’єкту інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформляє на нього право власності, крім інженерних мереж, які після закінчення будівельних робіт передаються та зараховуються до власності територіальної громади міста Києва, як це передбачено п. 3.6.

4. Основні умови конкурсу:

4.1.  Фінансування Інвестором усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, будівництвом та введенням Об’єкту інвестування в експлуатацію.

4.2.  Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені пп. 4.3. - 4.4.

4.3.  Сплата організатору конкурсу внеску (коштів) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 10% від орієнтовної вартості встановлення (будівництва) об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що становить 4 405,0  тис. грн., у разі визнання учасника переможцем (Інвестором). Кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня укладання інвестиційного договору.

4.4.  Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості встановлення (будівництва) об'єкта без урахування ПДВ, що становить 440,5 тис. грн., у разі визнання учасника переможцем (Інвестором), сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня укладання інвестиційного договору.

4.5.  Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості встановлення (будівництва) об'єкта інвестування без урахування ПДВ, поверненню не підлягають.

4.6.  Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) замовнику виконання підготовчих (передконкурсних) робіт (комунальному підприємству «Київське інвестиційне агентство») за:

  1. розробку орієнтовних техніко - економічних показників, передпроектних пропозицій, що сплачується/відшкодовується замовнику підготовчих (передконкурсних) робіт відповідно до представленого ним кошторису не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором у розмірі 97 595,29 грн.;

4.7.  Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) Замовнику (Центральному парку культури та відпочинку) за:

  1. оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, необхідну для реалізації проекту та витрат на її утримання (орендна плата та/або інші платежі за право користування земельною ділянкою) буде відшкодовуватись Інвестором до припинення взаємних зобов’язань між Інвестором та Замовником відповідно до представлених кошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з надання Замовником Інвестору відповідних документів;
  2. витрати, понесені на проведення інструментальних інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних робіт до початку встановлення (будівництва) об’єкту інвестування, сплачуються/відшкодовуються Замовнику відповідно до представленого ним кошторису не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

4.8.  Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) витрат Замовнику (Центральному парку культури та відпочинку) за утримання території відповідно до розробленого паспорту експлуатації території в частині територій, на яких встановлюються складові об’єкту інвестування.

4.9.  Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3 400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень) на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4.10.  Переможець конкурсу (Інвестор) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

4.11.  Контроль за діяльністю інвестора з боку Київської міської державної адміністрації здійснюється Замовником.

4.12.  Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.4, 3.5, 4.1., 4.3-4.4., 4.6 - 4.8., 4.10 умов конкурсу, або інших умов інвестиційного договору.

5. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

8. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Перейти до спискуВерсiя для друку