Головна  →  Оголошення  →  8 лютого 2013

КМДА оголошує конкурс по залученню інвестора: встановлення у м. Києві аеростатичного атракціону «Аероліфт» з використанням цокольної частини атракціону «Веселі гірки» (інвестиційний проект)

1.  Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (із змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.06.2012 № 1074 «Про проведення інвестиційних конкурсів».

2. Інформація про об’єкт інвестування:

2.1.  Об’єктом інвестування є встановлення у м. Києві аеростатичного атракціону «Аероліфт» з використанням цокольної частини атракціону «Веселі гірки» (інвестиційний проект).

2.2.  Замовником здійснення заходів зі встановлення об’єкту інвестування є комунальний заклад «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» (далі – Замовник).

2.3.  Орієнтовні техніко-економічні показники об’єкту інвестування:

 


п/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Кількість

 1

Площа ділянки

га

0,4

 2

Площа забудови

м²

210,0

 3

Будівельний об’єм

м³

703,5

 4

Площа адміністративного блоку

м²

104,0

 5

Площа технічного блоку

м²

99,2

 6

Площа накопичувального майданчику з навісом

м²

110,0

 7

Проїзди та ділянки з твердим покриттям

м²

1 040,0

 8

Площа зелених насаджень

м²

2 658,0

 

Складові об’єкту інвестування:


п/п

Найменування показників

Розрах. вихідні дані

Один. виміру

Орієнтовна вартість, грн./один.

Розрахунок, грн.

1.

Атракціон «Аероліфт»

 

1 500 000

1.1.

Компоненти атракціону

-

-

-

1 500 000

2.

Тимчасові споруди

 

607 000

2.1.

Накопичувальний майданчик з навісом

110,0

м²

900

99 000

2.2.

Адміністративний блок

104,0

м²

2 500

260 000

2.3.

Технічно-складський блок

99,2

м²

2 500

248 000

3.

Облаштування території атракціону

 

644 420

3.1.

Влаштування покриття з ФЕМ

1 040,0

м²

390

405 600

3.2.

Влаштування газонів з вертикальним плануванням ділянки

2 658,0

м²

65

172 770

3.3.

Огорожа

218

м/п

200

43 600

3.4.

Урни для сміття

7

шт.

350

2 450

3.5.

Лави

10

шт.

1 400

14 000

3.6.

Ліхтарі зовнішнього освітлення

4

шт.

1 500

6 000

 

Орієнтовна вартість встановлення об’єкту, грн.

(з урахуванням ПДВ)

2 751 420

2.4.  Остаточна вартість здійснення заходів зі встановлення об’єкту інвестування, зазначена в пункті 2.3., може збільшуватись залежно від змін фактичних витрат Інвестора на реалізацію інвестиційного проекту.

3.  Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

3.1.  Переможець конкурсу (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2.  Замовником підготовчих робіт (орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій) є комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

3.3.  Здійснення заходів зі встановлення об’єкту інвестування відбувається після укладання інвестиційного договору між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу.

3.4.  Земельні та майнові питання вирішуються Замовником та Інвестором у встановленому законодавством України порядку.

4.  Основні умови конкурсу:

3.1     Переможець конкурсу (інвестор) забезпечує:

3.1.1.      Здійснення заходів з демонтажу наявних конструкцій атракціону «Веселі гірки» за власний рахунок.

3.1.2.      Здійснення заходів зі встановлення об’єкту інвестування відповідно до переліку об’єктів благоустрою.

3.1.3.      Фінансування усіх витрат, пов’язаних із здійсненням заходів зі встановлення об’єкту інвестування.

3.1.4.      Дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства; Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» від 02.12.2010 та Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Порядку видалення кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 (із змінами та доповненнями).

3.1.5.      Експлуатацію об’єкту інвестування відповідно до діючого законодавства та санітарно-епідеміологічних норм.

3.1.6.      Утримання об’єкту інвестування у належному технічному та санітарному стані (в тому числі території розміщення об’єкту інвестування).

3.1.7.      Здійснення благоустрою прилеглої території та ремонту паркових доріжок.

3.1.8.      Укладання угоди на постійне обслуговування об’єкту інвестування з КАРС «Київська служба порятунку».

3.2.   Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення - банківської гарантії щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 4.3, 4.4), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.3.   Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу у розмірі 1% від загальної орієнтовної вартості облаштування об'єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить 22 928,50 грн. (двадцять дві тисячі дев’ятсот двадцять вісім гривень) 50 коп., та яка сплачується Інвестором протягом 10 робочих днів з моменту набуття чинності інвестиційним договором.

3.4.   Сплата Інвестором внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості здійснення заходів зі встановлення об’єкту інвестування, що становить не менше 114 642,50 грн. (сто чотирнадцять тисяч шістсот сорок дві гривні) 50 коп., без урахування ПДВ, який сплачується Інвестором протягом 10 робочих днів з моменту набуття чинності інвестиційним договором.

3.5.   Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості встановлення об'єкту інвестування без урахування ПДВ, поверненню не підлягають.

3.6.   Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) замовнику підготовчих робіт витрат на розробку орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій у розмірі 51 511,18 грн. (п’ятдесят одна тисяча п’ятсот одинадцять гривень) 18 коп., з урахуванням ПДВ, які сплачується відповідно до представленого кошторису не пізніше 10 робочих днів з дня набуття чинності інвестиційним договором. Кошти, сплачені Інвестором в якості компенсації, поверненню не підлягають.

3.7.   Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн. на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГФУ КМДА. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.8.   Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

3.9.   Інвестиційний договір укладається протягом 30 календарних днів з дня отримання переможцем конкурсу акцепту конкурсних пропозицій. Якщо протягом 30 календарних днів переможець конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору. Рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.10.        Термін дії інвестиційного договору становить 5 років з моменту набуття ним чинності.

3.11.        Протягом 30 календарних днів з моменту набуття чинності інвестиційним договором Сторони визначають графік фінансування і реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.12.        Інвестор зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.13.        Контроль за діяльністю Інвестора з боку Київської міської державної адміністрації здійснюється Замовником.

3.14.        Заходи з облаштування об'єкту інвестування здійснюються Інвестором за попереднім погодженням з Замовником та після отримання Інвестором (у разі необхідності) дозвільних документів у встановленому порядку.

3.15.        Протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після закінчення строку дії інвестиційного договору або його дострокового розірвання (припинення) Інвестор за власні кошти здійснює демонтаж встановлених ним об'єктів благоустрою.

3.16.        У разі невиконання Інвестором умов інвестиційного договору в цілому або окремих його етапів (у т.ч. пп. 4.1, 4.3 - 4.4, 4.6, 4.11 - 4.12, умов конкурсу та графіку фінансування і реалізації проекту) інвестиційний договір може бути достроково розірваний у наступному порядку:

3.16.1.  У разі невиконання Інвестором зобов'язань за інвестиційним договором за пропозицією Організатора конкурсу або Замовника питання розірвання інвестиційного договору виноситься на розгляд Комісії.

3.16.2.  Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

-      необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

-      терміни розірвання інвестиційного договору у разі неусунення інвестором порушень його умов.

У разі неусунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення Організатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

4.16.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання фінансових зобов'язань та/або надає Замовнику та Організатору конкурсу інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

5. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 21 календарного дня з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 21 календарного дня з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 607, тел. 202-72-66 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

8. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Перейти до спискуВерсiя для друку