Головна  →  Оголошення  →  12 лютого 2013

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора до облаштування Міського дозвільного центру міста Києва, районних дозвільних центрів міста Києва та центрів надання адміністративних послуг програмно-технічним комплексом самообслуговування для здійснення оплати за надані адміністративні послуги

1. Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.09.2012 № 1573 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до облаштування Міського дозвільного центру міста Києва, районних дозвільних центрів міста Києва та центрів надання адміністративних послуг програмно-технічним комплексом самообслуговування для здійснення оплати за надані адміністративні послуги».

2. Інформація про об’єкт інвестування:

2.1. Орієнтовна вартість програмно-технічних комплексів самообслуговування – 286 650,0 грн., у тому числі 47 775,0 грн. ПДВ.

2.2. Кількість програмно-технічних комплексів, необхідних задіяти для реалізації проекту – 14.

2.3. Орієнтовна вартість одного програмно-технічного комплексу – 20 475,0 грн., у тому числі 3 415,0 грн. ПДВ.

3. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови.

3.1. Переможець конкурсу-інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2. Замовник облаштування – Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

3.3. Облаштування здійснюється разом із замовником відповідно до укладеного інвестиційного договору між інвестором, замовником облаштування та організатором конкурсу.

3.4. Після завершення дії договору право власності на програмно-технічні комплекси залишаться у інвестора.

3.5. Питання узгодження з балансоутримувачами проведення облаштування вирішується в установленому порядку інвестором та замовником облаштування після укладання інвестиційного договору.

3.6. Термін дії договору 5 років.

4. Основні умови конкурсу:

4.1. Об’єкт інвестування – Міський дозвільний центр міста Києва, районні дозвільні центри міста Києва та центри надання адміністративних;

4.2. Предмет інвестування:

- облаштування програмно-технічними комплексами для скорочення часових та грошових витрат заявників, для оплати послуг;

- забезпечення послугами оплати мобільного зв’язку, комунальних платежів та оплати доступу в Інтернет тощо;

- автоматизація та інформатизація процесу надання послуг;

4.3. Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з:

- закупівлею програмно технічних комплексів, програмного забезпечення для серверів і систем керування, фізичних компонентів мережі та матеріалів;

- робіт по інсталяції обладнання та програмного забезпечення для серверів та систем керування;

- проведенням пусконалагоджувальних робіт;

- робіт по монтажу;

- обслуговування програмного забезпечення;

- оплатою додаткових послуг;

- після закінчення терміну дії інвестиційного договору або його припинення (розірвання) інвестор демонтує програмно-технічні комплекси за власний рахунок.

4.4. Наявність у учасника ліцензії/дозволу щодо переказів коштів органів державної влади або лист від банківської установи про намір укладання агентського договору з інвестором згідно постанови Правління Національного банку України  від 05.03.2008 № 53 «Про регулювання питань здійснення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування» у разі визнання учасника переможцем.

4.5. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії провідного банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені п. 4.6. та п. 4.7.

4.6. Сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості облаштування об'єктів інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 11 943,75 грн. у разі визнання учасника переможцем. Зазначені кошти інвестором сплачуються не пізніше 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору.

4.7. Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості облаштування об'єкта без урахування ПДВ, що становить 2 388,75 грн. у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору.

Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта без урахування ПДВ, поверненню не підлягають.

4.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 1 700,00 грн. на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4.9. Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

4.10. Компенсація інвестором витрат на розробку орієнтовних техніко-економічних показників комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» у розмірі 27 566,28 грн. протягом 10 календарних днів з дня укладання інвестиційного договору.

Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації витрат на розробку орієнтовних техніко–економічних показників, поверненню не підлягають.

4.11. Термін реалізації інвестиційного проекту облаштування програмно-технічними комплексами повинен бути не більше 6 місяців з дня укладання договору.

4.12. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, затвердженою комісією.

4.13. Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання інвестором зобов’язань, передбачених пп. 4.3., 4.6., 4.7., 4.10. та 4.12. умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору.

4.14. У разі невиконання інвестором зобов’язань за інвестиційним договором за пропозицією організатора конкурсу або замовника облаштування  питання розірвання інвестиційного договору виноситься на розгляд Комісії.

4.15. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення інвестором порушень його умов.

У разі не усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення організатором конкурсу на адресу інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

4.16. У разі збільшення техніко-економічних показників проекту інвестор звертається до організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни техніко-економічних показників об'єктів на засіданні Комісії. На підставі рішення Комісії організатор конкурсу та інвестор письмово погоджують розмір та строки сплати інвестором додаткового внеску на створення соціальної інфраструктури м. Києва шляхом укладення додаткової угоди.

4.17. Контроль за реалізацією проекту зі сторони Київської міської державної адміністрації здійснює замовник облаштування.

  1. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.
  2. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

Перейти до спискуВерсiя для друку