Головна  →  Оголошення  →  12 лютого 2013

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора до будівництва мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури м. Києва

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22 жовтня 2007 року № 1403 «Про затвердження  складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (із змінами) та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16 листопада 2011 року № 2132 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури м. Києва».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єкт інвестування: будівництво мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури м. Києва (МІТІС м. Києва).

1.2. Склад Об’єкта інвестування, якісні, та системотехнічні характеристики складових частин Об’єкта інвестування, архітектурні та технологічні особливості його побудови повинні відповідати техніко-економічним показникам (надалі - ТЕП), затвердженим Головним управлінням транспорту та зв’язку (Департаментом транспортної інфраструктури) Київської міської державної адміністрації та спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс», що є складовою конкурсної документації.

1.3. Використання матеріальних активів, які закріплені на праві господарського відання за спеціалізованим комунальним підприємством «Київтелесервіс» згідно з рішенням Київської міської ради від 01.12.2011 № 750/6986 «Про передачу спеціалізованому підприємству «Київтелесервіс» матеріальних активів проекту «Створення сучасної телекомунікаційної інфраструктури міста Києва та забезпечення її розвитку» та інших сегментів телекомунікаційних мереж, передбачених ТЕП.

1.4. Кількість станцій Київського метрополітену, необхідних задіяти для реалізації проекту – 43 (з можливістю залучення нових станцій в разі необхідності).

1.5. Будівництво об’єкта інвестування здійснюється у ІІ етапи.

1.6. Орієнтовна вартість будівництва І етапу об’єкта інвестування – 17 800 000,0 грн. без урахування ПДВ.

1.7. Орієнтовна вартість будівництва ІІ етапу об’єкту інвестування буде визначена на підставі технічного проекту об’єкта інвестування та здійснено додаткове фінансування пов’язаних з цим витрат.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу-інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2.2. Замовник будівництва – спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» (далі – замовник).

2.3. Інвестиційний договір укладається між інвестором, замовником та організатором конкурсу. Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись делегування (часткове делегування) прав та обов’язків замовника будівництва інвестору.

2.4. Термін дії інвестиційного договору становить 10 років з моменту набуття ним чинності.

2.5. Основні положення проектування (в тому числі розробка технічного завдання) на всіх стадіях повинні погоджуватись інвестором із замовником.

3. Мета проведення конкурсу:

3.1. Системне впровадження в Київській міській державній адміністрації – КМДА (включаючи її структурні підрозділи), районних в місті Києві державних адміністраціях (РДА), комунальних підприємствах (КП) тощо сучасних інформаційно-телекомунікаційних засобів для уніфікації та автоматизації інформаційно-управляючих і інформаційно-аналітичних процесів, що забезпечують ефективне функціонування інфраструктури міського господарства, досягнення високого рівня якості роботи всіх структурних одиниць КМДА;

3.2. Побудова уніфікованих інформаційно-комунікаційних засобів доступу мешканців м.Києва до відповідних структурних одиниць КМДА, управляючих та обслуговуючих організацій, аварійно-рятувальних служб та забезпечення оперативного та безумовного опрацювання заявок та реалізації потреб населення (що сприятиме забезпеченню роботи, зокрема електронного уряду м. Києва);

3.3. Розбудова інформаційно-телекомунікаційного простору м. Києва з забезпеченням уніфікованого підключення до нього різних об’єктів забезпечення життєдіяльності (закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, транспортних закладів, закладів культурно-розважального профілю тощо) та реалізацією сучасних якісно нових інформаційно-телекомунікаційних послуг індивідуального користування для мешканців і гостей м. Києва.

4. Основні умови конкурсу:

4.1. Інвестор фінансує усі витрати, пов’язані з проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію Об’єкта інвестування.

4.2. Інвестор фінансує експлуатаційні витрати на підтримку і модернізацію системи відповідно до ТЕП (протягом терміну дії інвестиційного договору).

4.3. Інвестор забезпечує технічну можливість підключення структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, а також районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств (відповідно до затвердженої структури).

4.4. Інвестор забезпечує безперебійну роботу МІТІС м. Києва, усунення протягом 3 календарних днів виявлених технічних несправностей.

4.5. Замовник передає, а Інвестор приступає до будівництва МІТІС м. Києва після прийняття рішення Київською міською радою про надання дозволу на демонтаж та перевлаштування матеріальних активів, зазначених в пункті 1.3., в рамках реалізації інвестиційного проекту (отримання згоди власника майна), затвердження в установленому порядку проектної документації та графіка фінансування.

4.6. Інвестор вирішує питання компенсації територіальній громаді міста Києва балансової вартості матеріальних активів, зазначених в пункті 1.3, в порядку, визначеному рішенням Київської міської ради, прийнятим відповідно до пункту 4.5 цих Умов.

4.7. Інвестор є власником збудованого ним Об’єкта інвестування. Інвестор в установленому порядку поетапно оформлює право власності на Об’єкт інвестування після належного виконання умов інвестиційного договору у відповідній частині та введення в експлуатацію кожної черги Об’єкту інвестування.

4.8. Із кабелю волоконно-оптичного 72 волокна у негорючій оболонці, зазначеного у рішенні Київської міської ради від 01.12.2011 № 750/6986 «Про передачу спеціалізованому підприємству «Київтелесервіс» матеріальних активів проекту «Створення сучасної телекомунікаційної інфраструктури міста Києва та забезпечення її розвитку» виділяються 6 волокон (або, за погодженням з інвестором, відповідний ресурс трафіку) для забезпечення окремих комунікаційних потреб Київської міської державної адміністрації та його структурних підрозділів

4.9. Замовник та організатор конкурсу сприяють інвестору у прийнятті рішення Київською міською радою про надання дозволу на демонтаж та перевлаштування матеріальних активів, зазначених в пункті 1.3.

4.10. Замовник та організатор конкурсу сприяють у вирішенні питання надання інвестору у користування підземних та наземних технічних засобів телекомунікації (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів метро, обладнання, станційних та лінійних споруд тощо) та приміщень для розташування обладнання (у тому числі приміщень для розбудови Центрального Серверного Вузла та Територіально-розподіленого серверного комплексу) і місць доступу і прокладки ліній зв’язку, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, для будівництва та подальшого розвитку Об’єкта інвестування.

4.11. На підставі затвердженого технічного проекту (робочого проекту) сторони інвестиційного договору підписують графік фінансування та реалізації проекту, якій є невід’ємною частиною інвестиційного договору.

4.12. Графік фінансування та реалізації проекту в тому числі передбачає визначення замовником та інвестором спільно з профільними підрозділами КМДА розміру місячної/річної плати за оренду приміщень, місячної/річної плати за надання права користування тунелями метрополітену, шляхом підписання додаткових угод/договорів.

4.13. З моменту оголошення інвестиційного конкурсу та протягом терміну реалізації проекту замовник не погоджує подовження термінів оренди телекомунікаційних мереж, не погоджує укладання та не укладає нових договорів.

4.14. Інвестор та замовник, за сприяння організатора конкурсу, вирішують майнові питання щодо користування телекомунікаційними мережами, з переможцем конкурсу «Будівництво інфраструктури рухомого (мобільного) зв’язку в Київському метрополітені» відповідно та в межах умов вказаного конкурсу.

4.15. Інвестор надає конкурсне забезпечення – гарантію (банківська гарантія, порука тощо) щодо забезпечення виконання ним зобов’язань перед міським бюджетом, які передбачені пунктами 4.16 та 4.18.

4.16. Інвестор сплачує організатору конкурсу кошти на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва І-го етапу Об'єкту інвестування, визначеної в пункті 1.6, без урахування ПДВ, що становить не менше 890 000,00 грн. Зазначені кошти сплачуються Інвестором після затвердження технічного та робочого проектів І етапу будівництва об’єкту інвестування, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття рішення Київською міською радою, зазначеного в пункті 4.5.

4.17. Інвестор сплачує організатору конкурсу кошти на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва ІІ-го етапу Об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що визначається відповідно до проектно-кошторисної документації. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) календарних днів після введення в експлуатацію ІІ-го етапу Об’єкту інвестування.

4.18. Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва І етапу об'єкта без урахування ПДВ, що становить 178 000,00 грн. у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 робочих днів з дня набуття чинності інвестиційним договором.

4.19. Учасник конкурсу сплачує реєстраційний внесок в розмірі 2 550,00 грн. на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

4.20. Інвестор та/або його підрядні організації мають володіти ліцензіями, необхідними для побудови Об’єкту інвестування. Після введення в експлуатацію Об’єкта інвестування інвестор, у разі необхідності, має отримати ліцензії, інші дозвільні документи, необхідні для функціонування МІТІС м. Києва.

4.21. Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва.

4.22. Інвестиційний договір укладається протягом 30 календарних днів з дня отримання переможцем конкурсу акцепту конкурсних пропозицій. Якщо протягом 30 календарних днів переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

4.23. Термін будівництва повинен бути не більше нормативного, що визначається технічним завданням, технічним проектом та робочим проектом. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується, з урахуванням технічних вимог замовника, розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку технічний проект не пізніше ніж через 6 місяців з дня набуття чинності інвестиційним договором.

4.24. Зобов’язання щодо фінансування будівництва Об’єкта інвестування виникають у інвестора не раніше моменту прийняття рішення Київською міською радою, зазначеного в пункті 4.5, затвердження проектно-кошторисної документації та підписання графіку фінансування та реалізації проекту.

4.25. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором.

4.26. Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 4.1-4.3, 4.4, 4.12, 4.16-4.18, 4.20, 4.25. умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком фінансування та реалізації проекту, що передбачений пунктом 4.12.).

4.26.1 У разі невиконання інвестором зобов’язань за інвестиційним договором за пропозицією організатора конкурсу питання розірвання інвестиційного договору виноситься на розгляд Комісії.

4.26.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

-  необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

-  терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення інвестором порушень його умов.

У разі не усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення організатором конкурсу на адресу інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

4.26.3. У разі усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору інвестор листом повідомляє організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

5. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

7. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

Перейти до спискуВерсiя для друку