Головна  →  Оголошення  →  26 лютого 2013

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора: будівництво об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі у складі проекту «Реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі»

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.01.2013 №45 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту будівництва об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі у складі проекту «Реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є будівництво об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі».

1.2. Загальна площа Об’єкта інвестування – 10 060,00 кв. м. у тому числі:

1.2.1. Загальна площа об’єкту № 1 – 7 850,00 кв. м. у тому числі:

  • підземна частина – 7 150 кв. м.
  • наземна частина – 700 кв. м.

1.2.2. Загальна площа об’єкту № 2 – 1 190,00 кв. м.

1.2.3. Загальна площа об’єкту № 3 – 1 020,00 кв. м.

1.3. Орієнтовна вартість будівництва об’єкту – 67 905, 00 тис. (шістдесят сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч) грн. без ПДВ, крім того ПДВ 13 581,00 тис. (тринадцять мільйонів п’ятсот вісімдесят одна тисяча) грн.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови:

2.1. Переможець конкурсу-інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовником підготовчих (передконкурсних) робіт та замовником будівництва об’єкту інвестування є комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - Замовник).

2.3. Проектування та будівництво здійснюється відповідно до укладеного інвестиційного договору між інвестором, замовником будівництва та організатором конкурсу.

2.4. Інженерні мережі, які потрапляють в зону виконання будівництва об’єкта інвестування, в установленому порядку перекладаються за кошти інвестора.

Інженерні мережі, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва і потрапляють в зону будівництва, після їх перекладки інвестором у встановленому порядку передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Прокладання інженерних мереж – водо, тепло, електропостачання, телефонізації, каналізування, водозлив та інших, необхідних для функціонування об’єкту інвестування – виконується за рахунок інвестора.

2.5. Після введення об’єкту інвестування в експлуатацію інвестор в установленому порядку оформляє на нього право власності, крім тих інженерних мереж, які після закінчення будівельних робіт передаються та зараховуються до власності територіальної громади міста Києва.

2.6. Земельні та майново-правові питання вирішуються замовником та інвестором у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, перекладанням інженерних мереж, будівництвом, введенням Об’єкту інвестування в експлуатацію та його благоустроєм.

3.2. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пп. 3.3, 3.4), що виникнуть на підставі інвестиційного договору.

3.3. Сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва об'єкту інвестування без урахування ПДВ, що становить не менше 3 395,25 тис. (три мільйони триста дев’яносто п’ять тисяч двісті п’ятдесят) грн. у разі визнання учасника переможцем.

Зазначені кошти інвестором сплачуються у наступному порядку:

- 25% коштів – не пізніше 10 днів з дня набуття чинності інвестиційним договором;

- 25% коштів – не пізніше 6 місяців з дня набуття чинності інвестиційним договором;

- 50% коштів – не пізніше 12 місяців з дня набуття чинності інвестиційним договором.

3.4. Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта без урахування ПДВ, що становить 679 050,00 (шістсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятдесят) грн., у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.5. Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% від орієнтовної вартості будівництва об'єкта без урахування ПДВ, поверненню не підлягають.

3.6. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику підготовчих робіт коштів за виконання передконкурсних робіт у т.ч. за розробку орієнтовних техніко-економічних показників, передпроектних пропозицій, що сплачується/відшкодовується замовнику відповідно до представленого ним кошторису не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.7. Відшкодування переможцем конкурсу замовнику будівництва коштів за оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку, необхідну для реалізації проекту, її утримання та інші роботи, виконані замовником будівництва в рамках супроводження інвестиційного проекту відповідно до представлених кошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з їх надання інвестору.

3.8. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3 400,00 (три тисячі чотириста) грн. на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

3.9. Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.10. Переможцем конкурсу визнається претендент, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Києва та реалізації інвестиційного проекту.

3.11. Інвестиційний договір укладається протягом 30 календарних днів з дня отримання переможцем конкурсу акцепту конкурсних пропозицій. Якщо протягом 30 календарних днів переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.12. Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектно-кошторисною документацією. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію не пізніше ніж через 6 місяців з дня укладання інвестиційного договору. На підставі затвердженої проектно-кошторисної документації протягом 30 днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.13. На підставі затвердженої проектно-кошторисної документації протягом 30 днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

3.14. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором конкурсу.

3.15. Організатор конкурсу має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання інвестором зобов’язань, передбачених пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.13 умов конкурсу або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком фінансування та реалізації проекту, що передбачений п. 3.13).

3.16. У разі невиконання інвестором зобов’язань за інвестиційним договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією організатора конкурсу виноситься на розгляд Комісії.

3.17. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення організатор конкурсу повідомляє інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору протягом 30 календарних днів;

- терміни розірвання інвестиційного договору у разі не усунення інвестором порушень його умов.

У разі не усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору протягом 37 календарних днів з дня направлення організатором конкурсу на адресу інвестора, зазначену в інвестиційному договорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.18. У разі усунення інвестором порушень умов інвестиційного договору інвестор листом повідомляє організатора конкурсу про виконання фінансових зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно умов інвестиційного договору.

4. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

5.  Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6.  За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

7. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Перейти до спискуВерсiя для друку