Головна  →  Оголошення  →  30 березня 2018

Про міський конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», та з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у міському бюджеті для підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

ОГОЛОШУЄ МІСЬКИЙ КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МОЛОДІЖНИМИ ТА ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У 2019 РОЦІ
(далі - Конкурс)

І. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями:

1) Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу, а саме:

- заходи з підтримки творчої, ініціативної та обдарованої молоді;

- заходи з набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти;

- заходи з популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров’я серед молоді;

- заходи з відродження національно – патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активної позиції молоді;

- заходи щодо профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки;

- заходи щодо формування дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища.

Види діяльності:

проведення міських конференцій та семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, концертів, конкурсів, дебатів, ігор, змагань, зборів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів та інших заходів.

2) Сприяння зайнятості та самозайнятості молоді, а саме:

- заходи з профорієнтації молоді;

- заходи із підвищення рівня конкурентоспроможності молоді на ринку праці;

- заходи з популяризації та розвитку молодіжного підприємництва;

- заходи із розвитку волонтерського руху.

Види діяльності:

проведення міських конференцій та семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, концертів, конкурсів, дебатів, ігор, змагань, зборів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів та інших заходів.

3) Інформаційне забезпечення реалізації молодіжної політики:

- видання інформаційних та методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з актуальних питань молоді.

Проекти, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2019 році мають реалізовуватися виключно на території м. Києва.

ІІ. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 75 тис. грн.

ІІІ. Вимоги до Конкурсної пропозиції.

1. Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення Конкурсу, за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 25% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Молодіжні та дитячі громадські організації можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі. Крім того, конкурсні пропозиції зазначені в підпунктах 1,4 та 6 пункту 3 розділу ІІІ направляються на електронну адресу molodizhka@ukr.net. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у Конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути складеною українською мовою і містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, що затверджена Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності) (оригінал і п’ять копій) (ФОРМА 1);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення Конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, що затверджена Департаментом освіти і науки, молоді та спорту (оригінал і п’ять копій) (ФОРМА 2);

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проекту;

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і п’ять копій).

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Всі документи, перераховані в п.3 цього розділу та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою.

Проект та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

ІV. Терміни подання документів. Час та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція приймається з дня опублікування оголошення до 14 травня 2018 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 10.00 - 17.00, за адресою: м. Київ, б-р Шевченка, 3. Контактний телефон: (044) 235 32 00.

Форми документів, зазначених у п. 3 розділу ІІІ оголошення, розміщено на офіційних веб - порталах Департаменту освіти і науки, молоді та спорту: http://don.kievcity.gov.ua, www.sms.gov.ua.

Останній день прийому конкурсних пропозицій 14 травня 2018 року до 17.00.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження бюджету м. Києва на 2019 рік.

У разі визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

Просимо врахувати вимоги Закону України від 07 листопада 2016 року № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Фінансуватися будуть молодіжні та дитячі громадські органів, що мають статус неприбутковості на етапі реалізації проекту.

Перейти до спискуВерсiя для друку