Показники надходжень до бюджету м. Києва від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної власності м. Києва, станом на 01.01.2016 року

 тис. грн

Найменування показника

План на 2015 рік

Фактичні надходження станом на 01.01.2016р.

% виконання річного плану

Порівняльний показник: фактичні надходження за 2014 рік

% вико-нання в січні- грудні 2015 р. до січня-грудня 2014 р.

План на 2016 рік

1.Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

72 000,0

71 644,9

99,5 %

60 741,2

118%

15 000,0

2. Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна в тому числі:.

104 000,0

113 324,6

109 %

186 421,9

60,8 %

52 600,0

2.1 надходження від оренди комунального майна

90 000,0

98 467,5

109,4 %

91 564,3

107,5 %

50 000,0

2.2 частина прибутку за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Києва (ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз», ПрАТ «Київспецтранс»)

14 000,0

14 857,1

106,1 %

94 857,69

15,7 %

2 600,0

3. Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади

15 000,0

4 340,03

28.9 %

34 740,0

12,5 %

15 000,0

4. Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

100 000,0

272 351,43*

272,4 %

80 861,9

336,8 %

100 000,0

РАЗОМ

291 000,0

461 660 ,96

158,6%

362 765,0

127,3%

182 600,0

  • - продаж пакету акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - 171 844,0 тис. грн 

 

Протягом 2015 року Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) в межах наданих повноважень здійснювався контроль за наповненням бюджету міста Києва від джерел надходжень, контрольованих Департаментом. Зокрема бюджетом міста Києва на 2015 рік встановлено для Департаменту річний план надходжень в розмірі 291,0 млн грн., станом на 01.01.2016 року фактично забезпечено надходжень на суму 461,7 млн грн., або 158,6%.

Слід зазначити, що за період 01.01.2013 – 01.01.2016 надходження по відрахуванням частки прибутку, що сплачується комунальними підприємствами до бюджету м. Києва, у 2015 році були найбільшими і склали – 71,6 млн грн. (проти 2012 року – 41,5 млн грн., 2013 року – 51,5 млн грн., 2014 року – 60,7 млн грн).

Також, вперше в історії Києва проведено продаж активів територіальної громади м. Києва через електронний аукціон з он-лайн трансляцією по телебаченню (пакет акцій Борщагівського хімфармзаводу) на суму 171,8 млн грн.

Окрім того, плановий показник надходжень від оренди комунального майна виконано на 109,4%. При цьому надходження від оренди комунального майна у 2015 році, які фактично склали – 98,5 млн грн., на 7,5% перевищили фактичні надходження вказаного показника у 2014 році (91,6 млн грн.).

На сьогодні, в умовах підвищення вимог щодо забезпечення задоволення зростаючих потреб громадян на доступ до публічної інформації, Департамент є замовником інформаційного продукту – «Інформаційна система управління майном територіальної громади міста Києва», розміщений на Веб-сайті: re.kievcity.gov.ua/, який дозволить отримувати детальну інформацію стосовно об’єктів комунальної власності (місцезнаходження, площа (загальна, орендована, приватизована), вид та тип об’єкту, його історична цінність тощо); діючих договорів оренди, орендованих площ, розміру орендної плати; приміщень, які підлягають приватизації, способу їх приватизації (аукціон, викуп конкурс), а також щодо основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ, організацій за відповідний звітний період.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку