Загальні збори акціонерів ПАТ «Київгаз» оголошено!!!

НАРЕШТІ!!! Завдяки зусиллям Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Приватного акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг» на 30 березня 2016 року ПРИЗНАЧЕНО позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ».

Саме за наполяганням Департаменту комунальної власності м. Києва ці загальні збори скликаються Приватним акціонерним товариством «Компанія Київенергохолдинг» (далі – ПрАТ «КЕХ»), що виступає власником 60 відсотків простих іменних акцій ПАТ «КИЇВГАЗ».

Загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» проводяться з метою відновлення громадою м. Києва контролю над стратегічно важливим підприємством для Киян!!!

Для забезпечення проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» Департаментом комунальної власності та ПрАТ «КЕХ» проведено наполегливу роботу.

З початку було відновлено контроль над ПрАТ «КЕХ», яке володіє 60% акцій ПАТ «КИЇВГАЗ», оскільки територіальна громада міста Києва, в особі Департаменту комунальної власності м. Києва, контролює лише 28,46% корпоративних прав у майні ПАТ «КИЇВГАЗ».

У подальшому:

1. Департаментом комунальної власності м. Києва на адресу ПАТ «КИЇВГАЗ» направлено лист від 22.05.2015 «Про проведення загальних зборів акціонерів товариства», на який відповіді не отримано.

2. 30.07.2015 за наполяганням Департаменту комунальної власності м. Києва від ПрАТ «КЕХ» на адресу ПАТ «КИЇВГАЗ» було направлено вимогу про проведення загальних зборів акціонерів, яка отримана ПАТ «КИЇВГАЗ» 03.08.2015.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ» за поданою вимогою акціонера мало б бути прийняте по 13.08.2015 включно, і надане ПрАТ «КЕХ» не пізніше 16.08.2015. Самі ж загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» мали б бути проведені у строк до 17.09.2015 включно.

3. Листом від 27.08.2015 ПАТ «КИЇВГАЗ» повідомило Департамент комунальної власності м. Києва про те, що вимога ПрАТ «КЕХ» про проведення загальних зборів акціонерів передана голові Наглядової ради Фоменку С.О. нарочно 13.08.2015 для прийняття рішення.

4. У зв’язку з тим, що відповіді на вимогу про проведення загальних зборів акціонерів в межах передбаченого законом строку ПрАТ «КЕХ» не отримало, як і жодного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, ЩО ДЕМОНСТРУЄ ПОВНУ ЗНЕВАГУ ПАТ «КИЇВГАЗ» ДО ЗАКОННИХ ВИМОГ АКЦІОНЕРІВ ТА КИЯН В ЦІЛОМУ. ПрАТ «КЕХ» на адресу ПАТ «КИЇВГАЗ» направило лист № 33 «Про надання рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ», прийнятого за вимогою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»., який отримано ПАТ «КИЇВГАЗ» 27.08.2015.

5. Лише після цього, у вересні 2015 року ПрАТ «КЕХ» отримало від ПАТ «КИЇВГАЗ» лист від 01.09.2015 з відповіддю на вимогу про скликання загальних зборів акціонерів, де було повідомлено, що вимогу передано до Наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ» для прийняття рішення про скликання зборів або про відмову у такому скликанні, однак станом на теперішній час відповіді від Наглядової ради щодо прийняття одного із вищевказаних рішень отримано не було.

6. На вимогу ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» задля самостійного скликання загальних зборів акціонерів власне акціонером ПАТ «КИЇВГАЗ» від ПрАТ «КЕХ» на адресу ПАТ «КИЇВГАЗ» направлено повторну вимогу про проведення загальних зборів акціонерів за № 51 від 16.12.2015, у якій вимагалось провести загальні збори акціонерів щодо відкликання діючого складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради. Вимога була отримана ПАТ «КИЇВГАЗ» 21.12.2015 І ЗНОВУ Ж ТАКИ ЗАЛИШЕНО БЕЗ РЕАГУВАННЯ.

7. Додатково від ПрАТ «КЕХ» на адресу ПАТ «КИЇВГАЗ» 11.01. 2016 направлено лист-запит «Про надання рішення Наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ», прийнятого за вимогою ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» про скликання загальних зборів ПАТ «КИЇВГАЗ», який отримано адресатом 13.01.2016, проте залишено без відповіді.

8. Тому ПрАТ «КЕХ» 16.12.2015 звернулось безпосередньо до Наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ» із запитом, яке рішення прийняте Наглядовою радою за результатом розгляду вимоги ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» про проведення загальних зборів акціонерів. На цей запит отримано відповідь члена Наглядової ради ПАТ «КИЇВГАЗ» Гудзя А.А., що керівництвом ПАТ «КИЇВГАЗ» на розгляд Наглядової ради вищезазначена вимога не передавалась, жодні засідання Наглядової ради у період з 16.12.2015 по теперішній час не скликались і не проводилось, в тому числі щодо розгляду питань, викладених у вимозі ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» від 16.12.2015 про скликання загальних зборів акціонерів. Відповідно, жодні рішення за результатом розгляду вказаної вимоги Наглядовою радою ПАТ «КИЇВГАЗ» не приймались.

9. Закон України «Про акціонерні товариства» передбачає, що загальні збори акціонерів можуть бути скликані акціонером у разі, якщо наглядова рада протягом строку не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

ПрАТ «КЕХ» прийнято рішення про самостійне скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» в порядку ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» за 30.03.2016 з таким порядком денним:

  1. Обрання членів лічильної комісії;
  2. Обрання голови Загальних зборів Товариства;
  3. Обрання секретаря Загальних зборів Товариства;
  4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
  5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
  6. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».
  7. 26.01.2016 ПрАТ «КЕХ» звернулось до ПАТ «Національний депозитарій України» (ПАТ «НДУ») щодо складання реєстру акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» з метою повідомлення про загальні збори акціонерів, 29.01.2016 надало до ПАТ «НДУ» додаткові документ за його вимогою, та наразі взаємодіє з ПАТ «НДУ» щодо укладення відповідного договору на розсилку повідомлень та здійснює заходи щодо оренди відповідного приміщення для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» 30.03.2016. 

ШАНОВНІ КИЯНИ!!! 

ЗАКЛИКАЄМО не допустити зриву довгоочікуваних та в край необхідних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ», діяльність якого повинна забезпечувати життєдіяльність міста шляхом надання киянам якісних та безперервних послуг.

Перейти до спискуВерсiя для друку