Головна  →  Оголошення  →  26 лютого 2013

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс по залученню інвестора: створення єдиної загальноміської автоматизованої системи для оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та підземному міському пасажирському транспорті («Електронний квиток»)

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва», та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.09.2012 №2373 «Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації інвестиційного проекту «Електронний квиток».

1. Інформація про об’єкт інвестування:

1.1. Об’єктом інвестування є створення єдиної загальноміської автоматизованої системи для оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та підземному міському пасажирському транспорті («Електронний квиток»).

1.2. Складовими об’єкту інвестування є:

- Комплекс обладнання для обліку пасажирів у наземному та підземному міському пасажирському транспорті, включаючи пільгових пасажирів, яким видана “Картка киянина”;

- Комплекс обладнання/терміналів для продажу засобів оплати за проїзд у наземному та підземному міському пасажирському транспорті;   

- Створення та введення в експлуатацію єдиного міського ситуаційного (процесінгового) центру для підтримки роботи автоматизованої системи для оплати проїзду та обліку пасажирів у наземному та підземному міському пасажирському транспорті («Електронний квиток»);

- Емісія універсального платіжного засобу в міському транспорті – безконтактних карток.

1.3. Техніко-економічні показники:

№ п/п

Назва

Одиниця виміру

Орієнтовна кількість

Орієнтовна вартість, грн.

І. Наземний та підземний міський пасажирський транспорт м. Києва

1.1.

Кількість станцій/вестибюлів метрополітену

Од.

51/75

-

1.2.

Кількість касових вікон КП «Київський метрополітен»

Од.

73

-

1.3.

Орієнтовна кількість перевезень за добу КП «Київський метрополітен»)

Осіб

1 700 000

-

1.4.

Вартість проїзду (існуюча)

в КП «Київський метрополітен»)

грн./особу

2         

-

1.5.

Кількість рухомого складу КП «Київпастранс»

Од.

1500

-

 

1.6.

Орієнтовна кількість перевезень за добу КП «Київпастранс»

Осіб

1   400 000

-

1.7.

Вартість проїзду (існуюча) КП «Київпастранс»

грн./особу

1,5

-

2. Проектно – кошторисна документація

2.1.

Проектно-кошторисна документація

Компл.

1

500 000

3. Підземний пасажирський транспорт (КП «Київський метрополітен»)

3.1

Обладнання для обліку пасажирів:

-

-

18 328 750

3.1.1

Прилади для інтеграції в турнікети (валідатори)

Од

650

3.2.

Обладнання для продажу

засобів оплати за проїзд:

-

-

3.2.1

Термінали поповнення карток

Од.

300

3.2.2

Термінали з продажу одноразових квитків

Од.

232

3.2.3

Термінали з продажу карток

Од.

123

3.3.

Будівельно-монтажні роботи

-

-

1 450 000

3.4.

Емісія бесконтактних карток (перша партія)

Од.

500 000

1 675 000

Орієнтовна вартість створення  системи в підземному пасажирському транспорті (у т.ч. ПДВ)

21 453 750

 

4. Наземний пасажирський транспорт (КП «Київпастранс»)

4.1.

Обладнання для обліку пасажирів:

 

 

69  295 000

4.1.1

Валідатори карт

Од.

4500

4.1.2

Бортові комп’ютери

Од.

1500

4.1.3

Пристрої контролю

Од.

500

4.1.4

Відеосистема

Од.

1500

4.1.5

GPS система

Од.

1500

4.2.

Обладнання для продажу засобів оплати за проїзд:

 

 

4.2.1

POS – термінали

Од.

700

4.2.2

Термінали поповнення

Од.

300

4.3.

Будівельно-монтажні роботи

-

-

4 525 000

4.4.

Емісія безконтактних карток

Од.

2 000 000

6 700 000

Орієнтовна вартість створення  системи в надземному пасажирському транспорті (у т.ч. ПДВ)

80 520 000

 

5. Процесінговий центр

5.1.

Встановлення серверів (основний та резервний), все необхідне обладнання для внутрішнього контролю.

Од.

-

3 600 000

5.2.

Розробка системи моніторингу, контролю, звітності, статистики, системи безпеки і кодування, технічна підтримка і обслуговування

Од.

-

7 300 000

Всього по процесінговому центру:

10 900 000

Орієнтовна вартість реалізації проекту (у т .ч ПДВ)

113 373 750

1.4. Остаточна вартість реалізації проекту визначається проектно-кошторисною документацією.

2. Укладання з переможцем інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу-інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (далі – Комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Створення Об’єкту інвестування відбувається відповідно до укладеного інвестиційного договору (та інших пов’язаних договорів/угод, у разі необхідності) між Інвестором, Замовником, організатором конкурсу та у разі потреби іншими міськими службами. Умовами інвестиційного договору, в межах чинного законодавства України, може передбачатись делегування частини прав та обов’язків Замовника Інвестору.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, створенням, введенням в експлуатацію та підтримкою роботи Об’єкта інвестування.

3.2. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку, у розмірі не менше 5 % від орієнтовної вартості реалізації проекту без урахування ПДВ, що становить 4 723,91 (чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі дев’ятсот десять) грн.

3.3. Сплата організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 2,5% від вартості реалізації проекту без урахування ПДВ у разі визнання учасника переможцем.

Зазначені кошти інвестором сплачуються у наступному порядку:

- 25% коштів – не пізніше 1 (одного) місяця з дня набуття чинності інвестиційним договором і розраховується від орієнтовної вартості реалізації проекту без урахування ПДВ, що становить 590 488,00  (п’ятсот дев’яносто тисяч чотириста вісімдесят вісім) грн.

- 25% коштів – не пізніше 1 (одного) місяця з дати затвердження проектно-кошторисної документації і розраховується від остаточної вартості реалізації проекту без урахування ПДВ на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації.

- 50% коштів – не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня набуття чинності інвестиційним договором і розраховується від остаточної вартості реалізації проекту без урахування ПДВ на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації .

3.4. Компенсація організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% (одного) від орієнтовної вартості створення об'єкта інвестування без урахування ПДВ, що становить 944 781,00 (дев’ятсот сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят одна) грн., у разі визнання учасника переможцем, сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня набуття чинності інвестиційним договором.

Кошти, сплачені інвестором в якості компенсації організатору конкурсу витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі 1% (одного) від орієнтовної вартості створення об'єкта інвестування без урахування ПДВ, поверненню не підлягають.

3.5. Компенсація переможцем конкурсу (Інвестором) замовнику виконання підготовчих (передконкурсних) робіт (комунальному підприємству «Київське інвестиційне агентство») за розробку орієнтовних техніко - економічних показників, передпроектних пропозицій, що сплачується/відшкодовується замовнику підготовчих (передконкурсних) робіт відповідно до представленого ним кошторису не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним договором.

3.6. Сплата реєстраційного внеску в розмірі 3400,00 грн. на розрахунковий рахунок №31515934700001 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКСУ у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.7. Термін дії інвестиційного договору складає 10 (десять) років.

3.8. Термін реалізації інвестиційного проекту повинен бути не більше нормативного, що визначається проектно-кошторисною документацією. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується, з урахуванням технічних вимог замовника, розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію не пізніше ніж через 6 місяців з дня набуття чинності інвестиційним договором.

3.9. На підставі затвердженої проектно-кошторисної документації протягом 60 днів з моменту її затвердження сторони договору визначають графік фінансування та реалізації проекту, спільно з профільними підрозділами виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): місячну/річну плату за використання приміщень КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс» (вестибюлі, коридори, операційні каси) та ін., шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, які будуть його невід’ємними частинами.

3.10. Інвестор отримує винагороду за збір виручки в міському пасажирському транспорті міста Києва після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у вигляді відсотка від зібраної виручки, розмір відсотка визначається за результатами інвестиційного конкурсу, але не більше ніж 10 % від зібраної виручки Під час дії договору Інвестор забезпечує організацію збору виручки на об’єктах інвестування.

3.11. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати організатору конкурсу інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою організатором.

4. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00) протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

5. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 14 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

6. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єктів інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділок - п’ятниця з 10:00 до 16:00).

7. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Перейти до спискуВерсiя для друку